top of page

Personvern & Cookies

 

Innledning

Vi arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. EVI AS (Org.nr. 923 080 945) er behandlingsansvarlig for personopplysningene du oppgir, og vi lagrer og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende lover og regler. En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson.

 

Grunnlag for behandlingen

Vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykker du har oppgitt. I de tilfeller der samtykke benyttes som behandlingsgrunnlag, er dette avgitt ved registrering av profil eller senere endringer du har gjort. Personvernerklæringen beskriver hvordan EVI behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Innholdet i erklæringen kan bli endret, og endringer vil bli publisert på vår nettside. EVI vil varsle deg på e-post eller SMS i tilfelle vesentlige endringer. Du kan når som helst slette din profil og trekke tilbake dine samtykker i de tilfeller dette er behandlingsgrunnlaget. Databehandlere skal etter avtale med EVI behandle personopplysningene dine på den måten EVI bestemmer. EVI pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet, herunder at persondata ikke kan overdras uten EVI godkjennelse.

 

Hvilke personopplysninger innhentes?

EVI innhenter personopplysninger, dette inkluderer:

• Mobilnummer

• Navn

• Fødselsdato

• Kjønn

• Bostedsadresse

• E-postadresse

• Kjøpsdata

• Interaksjon med nettsider

• Interaksjon med e-post utsendelser

• Interaksjon via digital annonsering

• Interaksjon via digitale kanaler

Interesser og eventuelle andre opplysninger som du oppgir til oss, eller som vi får tilgang til via abonnement på nyhetsbrev/SMS/digitale kanaler.

 

Vi gjør oppmerksom på at vi kan benytte auto-oppslag mot katalogtjenester for å gjøre registreringen enklere for deg. Du er selv ansvarlig for å rette opp eventuelle feil som er lagret på ditt mobilnummer. I tillegg behandler vi adferdsdata som statistikk basert på bruk av vår nettside og øvrige tjenester. Når du benytter våre digitale løsninger som nettside, registreres din IP-adresse (som er en identifikasjon på din maskin), samt informasjon om din nettleser, operativsystem, omtrentlig lokasjon, samt hvilken nettside du kom fra. Vi logger bruk av våre ulike digitale løsninger. Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg er i første rekke å sikre nødvendig informasjon for å forstå din livssituasjon, og komme med gode anbefalinger tilpasset deg. Ut over dette registreres og brukes opplysningene om deg, fordi vi ønsker å gi deg en god kundeopplevelse. Det vil si at vi kan tilpasse de henvendelser vi gjør til deg og dine preferanser. Blant annet kan vi tilpasse nettside, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester som tilbys våre kunder. Tilpasning gjøres ved hjelp av analyse og lagring av opplysninger du selv har oppgitt til oss i kombinasjon med f.eks. kjøpstransaksjoner. Dette sees i sammenheng med våre segmenteringsmodeller slik at vi kan gruppere deg i rett segment når vi sender ut informasjon til deg. Hvis du ikke samtykker til at vi benytter dine data til å tilpasse budskapene du mottar, vil du kun motta generelle budskap. Dine personopplysninger og den innsamlede informasjonen vil bli benyttet for å tilpasse og sende deg tilbud, informasjon, nyheter og annet via e-post, digital annonsering og/eller mobil noen ganger i måneden, avhengig av hvilke kommunikasjonskanaler du har samtykket til. Du kan når som helst melde deg ut og trekke tilbake samtykket du har gitt til å motta markedsføring. Informasjon om dette finner du i de enkelte utsendelser eller på min side. For spørsmål kontakt: contact@evihome.com

Hvor lenge lagres personopplysningene dine?

Dine opplysninger lagres bare så lenge det kreves for å utføre våre tjenester og oppfylle avtalen om medlemskap. Så lenge ditt medlemskap består vil registrerte opplysninger ikke bli slettet. Ved sletting vil dine personopplysninger slettes innen 30 dager. Anonymiserte opplysninger (som ikke kan knyttes til deg som individ, og som dermed ikke lenger er personopplysninger) kan bli beholdt for statistiske formål.

 

Hvilke rettigheter har du?

Som bruker har du flere rettigheter i henhold til personopplysningsloven:

• Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.

• Rett til korrigering – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold.

• Rett til sletting – du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold.

• Rett til begrensning av behandling – du har rett til å kreve at vi stopper behandling av personopplysningene dine.

• Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør. • Rett til å trekke tilbake samtykket – du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål.

• Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette Datatilsynet, og kontaktinformasjon finnes på deres hjemmesider.

• Rett til informasjon ved brudd på personopplysningssikkerheten – hvis et brudd på personopplysningssikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter vil vi varsle deg.

For å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss på følgende adresser: contact@evihome.com

For informasjon og spørsmål kan du kontakte oss på: contact@evihome.com

 

Om informasjonskapsler (cookies) Hva er informasjonskapsler?

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse fungerer som ditt ID-kort og kan ikke utføre programkode eller overføre virus. Informasjonskapslene er bare dine, og kan bare leses av datatjeneren som ga dem til deg. Cookies brukes til å samle informasjon for å optimalisere reklamer og tilbud. Informasjon som vi får fra cookies lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk. De benyttes utelukkende til å vise deg målrettet reklamer og/eller tilbud som er tilpasset ditt behov ved å bruke click stream analyser (f.eks. vises en reklame for parkett dersom du nettopp har sett på parkett). Vårt mål er å gi deg en opplevelse hvor visningene er tilpasset din smak og dine preferanser.

 

Digital annonsering

På våre sider vil du bli informert om vår bruk av cookies. Dersom du samtykker ved å benytte deg av våre tjenester på nett, vil vi bruke cookies ved din bruk av våre digitale løsninger. Listen over informasjonskapsler som brukes på våre digitale løsninger finner du på våre sider.

 

Tredjeparter

Vi vil kunne benytte tredjeparter til å bistå oss med håndtering av informasjon generert fra bruk av cookies, herunder til markedsføring. Våre digitale løsninger kan inneholde reklame fra, innhold fra, eller linker til tredjepart. Vi vil også kunne benytte tredjeparter til å analysere bruken av vår app, nettside, plattform. Gjennom slik analyse kan vi se på handlinger som blir gjort, for eksempel antall som har sett på spesifikke faner, om det er mange nye eller eksisterende brukere, frekvensen av brukere osv. Denne dataen bruker vi for å optimalisere tilbud og brukervennlighet av appen, samt å gjøre analyser av hvilke typer aktiviteter som genererer bruk av appen.

Lenker

Vår nettside og våre andre digitale tjenester kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr linkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder

bottom of page